ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Θωμάς Σαμπάχης
Διευθυντής
Αργύρης Δαουτόπουλος
Τεχνικός Διευθυντής
Μαργαρίτα Κονόμη
Τμήμα Παραγωγής